عبدالله میرابراهیمی
در بحبوحه جنگ، ذخیره مخازن به صفر رسیده، باید کاری کرد 17 مرداد 1399
در بحبوحه جنگ، ذخیره مخازن به صفر رسیده، باید کاری کرد

در بحبوحه جنگ، ذخیره مخازن به صفر رسیده، باید کاری کرد

کتاب «اینجا خط مقدم است» با موضوع رونق و جهش تولید در دوران جنگ تحمیلی، با روایت محمود زرگر و نویسندگی یحیی نیازی از سوی انتشارات روایت فتح منتشر شد.