عفاف و حجاب
محقق همدانی: قادرم در کمتر از یک سال کرونا را ریشه‌کن کنم 2 آذر 1399
محقق همدانی: قادرم در کمتر از یک سال کرونا را ریشه‌کن کنم

محقق همدانی: قادرم در کمتر از یک سال کرونا را ریشه‌کن کنم

19 دی: اسماعیل قادری، محقق همدانی، می‌گوید «توانسته داروی درمان کرونا را تولید کند، ضمن اینکه این دارو امتحان خود را پس داده و در درمان تعداد بسیاری از بیماران موثر بوده اما وزارت بهداشت آن را بررسی نمی‌کند»،