غرب آسیا
 رئیس جمهور نظامی یعنی در مملکت قحط الرجال است 3 آذر 1399
رئیس جمهور نظامی یعنی در مملکت قحط الرجال است

رئیس جمهور نظامی یعنی در مملکت قحط الرجال است

19 دی: نماینده مجلس دهم با بیان اینکه رئیس جمهور نظامی یعنی در مملکت قحط الرجال است، تاکید کرد که فکر نمی کنم مردم به کاندیدای نظامی رأی بدهند و افزود: «رئیس جمهور نظامی، گذشته پاکستان و ترکیه را تداعی می‌کند».