خبر اول
قهرمانی
باز هم قهرمانی سرخ ها؛ این‌بار با آقای گل محمدی 4 مرداد 1399
باز هم قهرمانی سرخ ها؛ این‌بار با آقای گل محمدی

باز هم قهرمانی سرخ ها؛ این‌بار با آقای گل محمدی

19 دی: فشردگی بازی ها، شیوع کرونا، نبود تماشاگران و اراده مدعیان برای قهرمانی در نبود برانکوی پرسپولیس هم مانع از کسب سیزدهمین قهرمانی لیگ سرخ ها در سیزدهمین سال شروع مربیگری پسر آن ها نشد.