خبر اول
لئوناردو پادووانی، قرامت، باشگاه استقلال
خبری یافت نشد.