محمد مدادی
مخالفت چین با قطعنامه آمریکایی تمدید تحریم تسلیحاتی ایران 16 مرداد 1399
مخالفت چین با قطعنامه آمریکایی تمدید تحریم تسلیحاتی ایران

مخالفت چین با قطعنامه آمریکایی تمدید تحریم تسلیحاتی ایران

19 دی: سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت که کشورش با پیش‌نویس قطعنامه ارائه شده از سوی آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران محالف است.