نهاده دامی
ظریف: جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی به فرانسه ارسال می‌شود 2 تیر 1399
ظریف: جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی به فرانسه ارسال می‌شود

ظریف: جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی به فرانسه ارسال می‌شود

19 دی: وزیر امور خارجه تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران ظرف چند روز آینده جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را برای خوانش اطلاعات آن به فرانسه ارسال می‌کند.