خبر اول
هخامنشيان
آمریکا کِی الواح هخامنشی ایران را پس می‌دهد؟ 20 آذر 1400
آمریکا کِی الواح هخامنشی ایران را پس می‌دهد؟

آمریکا کِی الواح هخامنشی ایران را پس می‌دهد؟

19 دی: به دنبال اعلام مدیرکل حقوقی و املاک وزارت میراث‌فرهنگی از پیگیری برای بازگشت حدود ۱۵ شیء تاریخی تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ به ایران، درباره استرداد بخشی از الواح هخامنشی از آمریکا به ایران نیز احتمال‌هایی داده شده است.