واکسن ایرانی کرونا
شبهه در مدرک تحصیلی چند منتخب دیگر مجلس یازدهم 17 اردیبهشت 1399
شبهه در مدرک تحصیلی چند منتخب دیگر مجلس یازدهم

شبهه در مدرک تحصیلی چند منتخب دیگر مجلس یازدهم

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه مدرک تحصیلی تعدادی از منتخبان مجلس یازدهم از گیلان مشکل دارد از نهاد‌ها و دستگاه‌های ناظر و اجرایی بر انتخابات خواست اقدامات لازم را در این باره انجام دهند.