خبر اول
وزارت خارجه آمریکا، حادثه، سایت هسته‌ای نطنز
خبری یافت نشد.