19dey | وب سایت 19دی

وزیر کشور ترکیه
شرط غلبه بر تحریم‌ها شکست تحریف است 15 مرداد 1399
شرط غلبه بر تحریم‌ها شکست تحریف است

شرط غلبه بر تحریم‌ها شکست تحریف است

19 دی: رئیس جمهور با بیان اینکه هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه در کنار هم و با یاری یکدیگر در حال تلاش برای رفع مشکلات کشور هستند، تصریح کرد: ما قادریم تحریم دشمنان را بشکنیم به شرط اینکه اول تحریف واقعیات را بشکنیم. چرا که اگر تحریف شکسته نشود، قضاوت های ناصحیح رواج می یابد و با مایوس شدن مردم، شادابی آنان گرفته شود و در نتیجه ما در پیشبرد اهدافمان موفق نمی شویم.