19dey | وب سایت 19دی

پایگاه التاجی
سازمان جهانی بهداشت: تولید واکسن کرونا تا 16 ماه طول می‌کشد 23 اردیبهشت 1399
سازمان جهانی بهداشت: تولید واکسن کرونا تا 16 ماه طول می‌کشد

سازمان جهانی بهداشت: تولید واکسن کرونا تا 16 ماه طول می‌کشد

دبیرکل سازمان جهانی بهداشت، ویروس کرونا را بسیار مسری و کشنده توصیف کرد و گفت تولید واکسن این ویروس به ۱۰ تا ۱۶ ماه زمان نیاز دارد.