خبر اول
ژاپن، درخواست، جام جهانی، فیفا
خبری یافت نشد.