کارگران ساختمانی
محمدرضا زائری: این نقی دیگر «معمولی» نیست! 17 فروردین 1399
محمدرضا زائری: این نقی دیگر «معمولی» نیست!

محمدرضا زائری: این نقی دیگر «معمولی» نیست!

حجت الاسلام زائری گفت: شخصیت‌های مجموعه «پایتخت» در فصل‌های گذشته بسیار ساده و دوست داشتنی هستند، اما در فصل جدید از معمولی بودن خود فاصله گرفته اند و این نقی که می‌بینیم دیگر «معمولی» نیست.