خبر اول
کنت مک‌کنزی، فرمانده سنتکام ایران، ایران، آمریکا
خبری یافت نشد.