یخچال و فریزر
روزنامه آمریکایی:دانشمند ایرانی درخواست آمریکا برای جاسوسی را رد کرد 26 شهریور 1399
روزنامه آمریکایی:دانشمند ایرانی درخواست آمریکا برای جاسوسی را رد کرد

روزنامه آمریکایی:دانشمند ایرانی درخواست آمریکا برای جاسوسی را رد کرد

19 دی: یک مجله آمریکایی به شرح شکست دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا برای وادار کردن یک دانشمند ایرانی به همکاری جاسوسی با واشنگتن پرداخته است.