خبر اول
حجت الاسلام سید کاظم موسوی، نماینده مجلس، طبری، توبه
خبری یافت نشد.