صندوق-حمایت-از-صنایع-پیشرفته
احداث کارخانه تجهیزات پزشکی در چند کشور اروپایی 15 خرداد 1402
احداث کارخانه تجهیزات پزشکی در چند کشور اروپایی

احداث کارخانه تجهیزات پزشکی در چند کشور اروپایی

19 دی: رئیس هیئت مدیره صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته با بیان اینکه تاکنون تقاضایی برای دریافت تسهیلات در بخش ساخت هواپیما به صندوق ارائه نشده، گفت: برخی شرکت‌های فعال در حوزه تجهیزات پزشکی خارج از کشور کارخانه تاسیس کرده‌اند و طراحی و تولید قطعات اصلی را در ایران انجام می‌دهند و در کشور مقصد که ترکیه و برخی کشورهای اروپایی از جمله آن‌ها هستند، مونتاژ می‌کنند.