عبدالمالک ریگی
سرپرست استقلال: پنجره نقل و انتقالات امروز باز می‌شود 19 آبان 1399
سرپرست استقلال: پنجره نقل و انتقالات امروز باز می‌شود

سرپرست استقلال: پنجره نقل و انتقالات امروز باز می‌شود

19 دی: سرپرست مدیرعاملی استقلال در خصوص آخرین شرایط تیم توضیحاتی را ارائه کرد.