خبر اول
علیرضا بیرانوند، گلر پرسپولیس، کمیته انضباطی
خبری یافت نشد.