قاضی منصوری، اکبر طبری
واکنش دفتر رئیس جمهور به انتقاد وزیر سابق بهداشت 3 فروردین 1399
واکنش دفتر رئیس جمهور به انتقاد وزیر سابق بهداشت

واکنش دفتر رئیس جمهور به انتقاد وزیر سابق بهداشت

یک منبع آگاه در دفتر رئیس جمهور با تاکید بر اینکه رئیس جمهور پیوسته از طرح پیشنهادها و نظرات صاحب‌نظران و متخصصان در همه حوزه‌ها استقبال کرده، این اظهارات وزیر سابق بهداشت درمان و آموزش پزشکی را که گفته است اواخر آذر ماه نظرات و پیشنهادهایش را در خصوص بیماری کرونا به سمع و نظر مسوولین ارشد کشور از جمله رئیس جمهور محترم رسانده است، تایید نکرد.