خبر اول
لهستان
اهدای تابعیت لهستان به ستاره والیبال ایران 1 شهریور 1399
اهدای تابعیت لهستان به ستاره والیبال ایران

اهدای تابعیت لهستان به ستاره والیبال ایران

19 دی: ستاره تیم ملی والیبال ایران و تیم اسکرا بلچاتوف در پلاس‌لیگا، تابعیت کشور لهستان را دریافت کرد.