ماریوپل
تکذیب ادعای فوت یک زندانی در زندان خرم‌آباد به دلیل شکنجه 24 آبان 1399
تکذیب ادعای فوت یک زندانی در زندان خرم‌آباد به دلیل شکنجه

تکذیب ادعای فوت یک زندانی در زندان خرم‌آباد به دلیل شکنجه

19 دی: دادستان مرکز استان لرستان گفت: ادعای فوت یکی از زندانیان خرم‌آباد به دلیل شکنجه کذب است.