مزاحمت برای هواپیمای مسافربری ایرانی
توافق بانک‌ها بر رعایت سقف سود سپرده 15 درصد 1 اردیبهشت 1399
توافق بانک‌ها بر رعایت سقف سود سپرده 15 درصد

توافق بانک‌ها بر رعایت سقف سود سپرده 15 درصد

براساس توافق مدیران عامل بانک‌ها در چارچوب اجرای مصوبه قدیمی شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده یکساله همه بانک‌ها از امروز در سطح 15 درصد قرار می‌گیرد.