خبر اول
مصدومان
افزایش ٢٠٠ درصدی مصدومان چهارشنبه آخر سال 25 اسفند 1399
افزایش ٢٠٠ درصدی مصدومان چهارشنبه آخر سال

افزایش ٢٠٠ درصدی مصدومان چهارشنبه آخر سال

19 دی: سخنگوی سازمان اورژانس کشور از افزایش ٢٠٠ درصدی مصدومان چهارشنبه سوری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.