نشست-گروه-20
هند ایران و روسیه را دور زد 19 شهریور 1402
هند ایران و روسیه را دور زد

هند ایران و روسیه را دور زد

اختصاص کمک یک میلیارد یوریی اتحادیه اروپا به افغانستان 20 مهر 1400
اختصاص کمک یک میلیارد یوریی اتحادیه اروپا به افغانستان

اختصاص کمک یک میلیارد یوریی اتحادیه اروپا به افغانستان

19 دی: اورزولا فون در لاین،‌ رئیس کمیسیون اروپا سه‌شنبه ۱۲ اکتبر اعلام کرد اتحادیه اروپا یک میلیارد یورو برای یک برنامه کمک به افغانستان بودجه اختصاص داده است.