مالزی
تأیید قطعی یک روش جدید برای درمان بیماران کرونا 27 اردیبهشت 1399
تأیید قطعی یک روش جدید برای درمان بیماران کرونا

تأیید قطعی یک روش جدید برای درمان بیماران کرونا

رییس کمیته علمی ستاد کرونا گفت: مطالعات ما نشان می‌دهد که برخی از بیماران بستری به دلیل لخته شدن خون فوت می‌کنند؛ از این رو استفاده از دارو‌های ضد انعقاد خون در پروتکل درمانی کشور وارد شده است و بر این اساس همه بیماران بستری ملزم به استفاده از این دارو‌ها هستند. تجویز این دارو‌ها تاکید قطعی ما است؛ چرا که مصرف این نوع دارو‌ها باعث می‌شود که مرگ و میر بیماران حدود ۳۰ درصد کاهش یابد.