سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

تصاویر تجمع مقابل سفارت فرانسه در اعتراض به هتک حرمت پیامبر(ص)

صبح دوشنبه جمعی از گروه های مردمی در اعتراض به هتک حرمت پیامبر اسلام (ص) در مقابل سفارت فرانسه تجمع اعتراض آمیز کردند


تصاویر : تجمع مقابل سفارت فرانسه در اعتراض به هتک حرمت پیامبر(ص)

تصاویر : تجمع مقابل سفارت فرانسه در اعتراض به هتک حرمت پیامبر(ص)

تصاویر : تجمع مقابل سفارت فرانسه در اعتراض به هتک حرمت پیامبر(ص)

تصاویر : تجمع مقابل سفارت فرانسه در اعتراض به هتک حرمت پیامبر(ص)

تصاویر : تجمع مقابل سفارت فرانسه در اعتراض به هتک حرمت پیامبر(ص)

تصاویر : تجمع مقابل سفارت فرانسه در اعتراض به هتک حرمت پیامبر(ص)

تصاویر : تجمع مقابل سفارت فرانسه در اعتراض به هتک حرمت پیامبر(ص)

تصاویر : تجمع مقابل سفارت فرانسه در اعتراض به هتک حرمت پیامبر(ص)

تصاویر : تجمع مقابل سفارت فرانسه در اعتراض به هتک حرمت پیامبر(ص)

تصاویر : تجمع مقابل سفارت فرانسه در اعتراض به هتک حرمت پیامبر(ص)

تصاویر : تجمع مقابل سفارت فرانسه در اعتراض به هتک حرمت پیامبر(ص)

تصاویر : تجمع مقابل سفارت فرانسه در اعتراض به هتک حرمت پیامبر(ص)

تصاویر : تجمع مقابل سفارت فرانسه در اعتراض به هتک حرمت پیامبر(ص)

تصاویر : تجمع مقابل سفارت فرانسه در اعتراض به هتک حرمت پیامبر(ص)

تصاویر : تجمع مقابل سفارت فرانسه در اعتراض به هتک حرمت پیامبر(ص)

تصاویر : تجمع مقابل سفارت فرانسه در اعتراض به هتک حرمت پیامبر(ص)

تصاویر : تجمع مقابل سفارت فرانسه در اعتراض به هتک حرمت پیامبر(ص)

تصاویر : تجمع مقابل سفارت فرانسه در اعتراض به هتک حرمت پیامبر(ص)

تصاویر : تجمع مقابل سفارت فرانسه در اعتراض به هتک حرمت پیامبر(ص)

تصاویر : تجمع مقابل سفارت فرانسه در اعتراض به هتک حرمت پیامبر(ص)

تصاویر : تجمع مقابل سفارت فرانسه در اعتراض به هتک حرمت پیامبر(ص)

telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ٢٩-١٠-١٣٩٣, ٢٣:٠٢

   

پر مبحث ترین ها