19دی آنلاین / fa 19دی آنلاین, روزنامه 19دی, آخرین گفت و گو های سیاسی, گفتگو, آخرین اخبار و گفتگو ها شعار تبعیت از رهبری و عمل خلاف آن، خیانت است /2018/07/18/شعار_تبعیت_از_رهبری_و_عمل_خلاف_آن__خیانت_است.html /2018/07/18/شعار_تبعیت_از_رهبری_و_عمل_خلاف_آن__خیانت_است.html mohamadi Wed, 18 Jul 2018 11:22:55 +0430 تالار قالی چشم انتظار افتتاح /2018/07/12/تالار_قالی_چشم_انتظار_افتتاح.html /2018/07/12/تالار_قالی_چشم_انتظار_افتتاح.html mohamadi Thu, 12 Jul 2018 12:47:24 +0430 حق داوطلبان کنکور مدرسه هدایتی ضایع نمی شود /2018/07/01/حق_داوطلبان_کنکور_مدرسه_هدایتی_ضایع_نمی_شود.html /2018/07/01/حق_داوطلبان_کنکور_مدرسه_هدایتی_ضایع_نمی_شود.html mohamadi Sun, 01 Jul 2018 19:19:40 +0430