خبر اول
خسارت ۲ میلیارد دلاری، ایران، ترکمنستان، واردات گاز
خبری یافت نشد.