ژنو
وزرای کشور و اطلاعات مهمان مجلسی ها می‌شوند 17 خرداد 1399
وزرای کشور و اطلاعات مهمان مجلسی ها می‌شوند

وزرای کشور و اطلاعات مهمان مجلسی ها می‌شوند

عضو هیأت رئیسه مجلس گفت:‌ وزرای کشور و اطلاعات برای ارائه گزارش درباره آتش‌سوزی‌های اخیر در نقاط مختلف کشور به مجلس دعوت می‌شوند.