کنکور
آزمایش یک واکسن جدید برای ویروس کرونا 19 فروردین 1399
آزمایش یک واکسن جدید برای ویروس کرونا

آزمایش یک واکسن جدید برای ویروس کرونا

سازمان غذا و دارو آمریکا مجوز تست یک واکسن جدید برای ویروس کرونا را روی ۴۰ فرد بزرگسال صادر کرده است.